Συστήματα με πλήρη ευελιξία συνδυασμών!
Τα φιλμ Υπέρυθρης Θέρμανσης HEAT PLUS, μπορούν να τοποθετηθούν με τους εξής παρακάτω τρόπους:

Ενδοδαπέδια Υπέρυθρη Θέρμανση HEAT PLUS. Τοποθετείται σύμφωνα με τον τύπο του Φίλμ HEAT PLUS κάτω από ξύλινα δάπεδα, πλακίδια ειδικών προδιαγραφών, ενώ έχετε την δυνατότητα τοποθέτησης (τύπος All Coated Heating Film) κάτω από μοκέτες & χαλιά!

Η τοποθέτηση στο χώρο σας γίνεται εύκολα και γρήγορα!
• Τρόπος Εγκατάστασης HEAT PLUS κάτω από πλακίδια, μπορεί να χρησιμοποιηθεί  η σειρά ALL COATED και η σειρά CASSIC STRIPE. Τα παροχικά καλώδια που τοποθετούνται στο δάπεδο προστατεύονται κατάλληλα σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Να σημειωθεί ότι το Νάιλον πρέπει να τοποθετηθεί σε όλη την επιφάνεια του δαπέδου και να προεξέχει έτσι ώστε να δύνεται να γίνει «σάντουιτς» και να κολληθεί με το άνω νάιλον με σιλικόνη περιμετρικά. Ο ηλεκτρολόγος της οικοδομής θα πρέπει να έχει «τραβήξει» καλώδιο 3Χ2,5mm προς το σημείο που θα τοποθετηθεί ο θερμοστάτης, ενώ ο εγκαταστάτης του heating film θα πρέπει να οδηγήσει τα παροχικά καλώδια από το heating film προς τον θερμοστάτη. Ακολουθεί η σειρά που πρέπει να ακολουθηθεί.
• Τρόπος Εγκατάστασης HEAT PLUS σε μπάνια, με την προϋπόθεση ότι χρησιμοποιείται μόνο η σειρά ALL COATED ενώ ο θερμοστάτης τοποθετείται εξωτερικά του μπάνιου & τα παροχικά καλώδια που τοποθετούνται στο δάπεδο προστατεύονται κατάλληλα σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Να σημειωθεί ότι το Νάιλον πρέπει να τοποθετηθεί σε όλη την επιφάνεια του δαπέδου και να προεξέχει έτσι ώστε να δύνεται να γίνει «σάντουιτς» και να κολληθεί με το άνω νάιλον με σιλικόνη περιμετρικά. Επίσης θα πρέπει να τοποθετηθεί ηλεκτρολογικό πλέγμα γείωσης του εμπορίου σε όλη την επιφάνεια του δαπέδου. Για την εξοικονόμηση κόστους συνίσταται η αγορά καλωδίου μονόκλωνου πάχους 2,5mm όπου ο ηλεκτρολόγος θα το «γυμνώσει» και θα δημιουργήσει το πλέγμα. Το πλέγμα συνίσταται να αποτελείτε από τετραγωνίδια διαστάσεων 20Χ20cm ενώ η μία άκρη του πλέγματος (καλώδιο) να οδηγηθεί στο σημείο που πρόκειται να τοποθετηθεί ο θερμοστάτης. Άρα στην περίπτωση αυτή ο ηλεκτρολόγος της οικοδομής θα πρέπει να έχει «τραβήξει» καλώδιο 3Χ2,5mm προς το σημείο που θα τοποθετηθεί ο θερμοστάτης (εξωτερικά του μπάνιου) , ενώ ο εγκαταστάτης του heating film θα πρέπει να οδηγήσει τα παροχικά καλώδια από το heating film και το καλώδιο της γείωσης προς τον θερμοστάτη. Ακολουθεί η σειρά που πρέπει να ακολουθηθεί.